Defining ideotypes in the biomass crop Miscanthus

Kerrie Ferrar, Kim Kenobi, Simon Preston, Theodore Kypraios, Simon Pearce, Simon White & Sophy Thomas

Proceedings of the 4th Mathematics in the Plant Sciences Study Group